Företag

Jag hjälper dig på plats på ditt företag eller där du är på konferens eller håller event.
Jag håller i träningsklasser eller föreläsningar eller kanske både och.
För ett långsiktigt arbete med personal jobbar jag med hälsofrämjande arbete
direkt på ert företag/arbetsplats.

Jag anpassar arbetet efter era förutsättningar och vision.
Det kan vara allt ifrån träningspass, föreläsningar,
fysiska-aktivitetstävlingar, motionslopp till kostrådgivning.
Att ge varje anställd en stund coachning för att sätta mål utefter sina egna förutsättning
ökar chansen att fler vill vara med i tex en tävlingen om att röra kroppen.
Alla har lika stor chans att vinna om man uppnått sitt egen satta veckomål.

Kontakta mig för offert.

Många företag har sin stående tid i Studion för att träna och samtidigt
ha en kul stund tillsammans.
Rörelseglädje och ökad teamkänsla.