Jul och Nyår i Studion

Klasschema 

Söndag 23 december
16.30 Soma Move and Mind
(30 min Move och 30 min Mind)

Onsdag 26 december
16.15 Stark Kropp
17.30 Soma Move

Måndag 31 december
11.30 Stark Kropp
13.00 PREMIÄR av Freepower! en klass med inspiration både från yoga och kampsport. Alltså både Kraft och Hetta blandat med lugn och spänningslösning. 


Onsdag 2 januari
17.30 Soma Move